รายชื่อ สถานที่ และเวลา ผู้นำเสนอบทความ

การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020)

ระดับชาติ

      วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

     

      วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563

      - รายชื่อบทความที่นำเสนอ ห้องประชุมที่ 14 (ยังไม่มีข้อมูล)
      - รายชื่อบทความที่นำเสนอ ห้องประชุมที่ 15 (ยังไม่มีข้อมูล)

ระดับนานาชาติ

      วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563

 
หมายเหตุ รายชื่อผุ้นำเสนอที่ปรากฏในตารางข้างต้น คือผู้ที่ดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว
               ผู้จัดงานจะเพิ่มเติมรายชื่อผู้เสนอบทความอีกครั้ง
ปรับปรุงข้อมูล: 16.38 น. 15/08/2563

อัปโหลด คลิป

การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020)

บรรยากาศ ถ่ายทอดสด

การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020)

ข่าว ประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020)

ตารางรายละเอียดในการนำเสนอบทความ รูปแบบออนไลน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2563

คู่มือสำหรับผู้นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020)