ขั้นตอนการส่งบทความ

การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020)

เปิด

ถ่ายทอดสด

การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020)

เปิด

รายละเอียดระบบรับส่ง-บทความ/ค่าธรรมเนียม

การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020)

เปิด

ติดต่อเรา

0-2942-5800 0-2942-6800 ต่อ 9001-9010 runirac2020@chandra.ac.th

เปิด

ข่าว ประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6 (RUNIRAC 2020)

ประกาศ :: ปิดรับบทความในระบบ: วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 นำเสนอบทความ: วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านเพจ Runirac2020

ส่งบทความวิจัยในงานการประชุมงานวิชาการราชภัฏวิจัยแห่งชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 กรกฎาคม 2563